ATO COTEPE/ICMS N° 34/04, DE 21 DE SETEMBRO DE 2004.

22/09/2004